[TSCTH] Chương 03

cropped-blood-moon-full-red

Chương thứ ba

Đè xuống cảm xúc, phất tay ra hiệu cho Nguyên Bảo ban tọa[1] cho Cận Dung. Để cho Đỗ Cận Dung ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ phiêu đến bụng của Cận Dung. Thê tử của y, hài tử của y, bắt đầu lại một lần nữa y sẽ bảo hộ họ, cả đời này tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn đến bọn họ. Tuyệt đối! Tiếp tục đọc