[TSCTH] Văn án

465

Văn án

Triệu Hằng Húc nhớ lại cuộc sống của mình, lúc hắn từ trong thi cốt của cha mẹ ôm ấu đệ trên tay, liền đã định trước số mệnh chính mình tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Mười lăm tuổi dẫn quân tiêu diệt năm vạn nam man chi binh, hai mươi bốn tuổi bình định quốc loạn, hai mươi lăm tuổi đăng cơ Hoàng Đế.

Trở thành Đế Vương, cùng thế gia chu toàn, cùng hoàng thúc đánh cờ, cùng tam phiên tranh đấu, cùng địch quốc chém giết, Triệu Hằng Húc không hề hối hận bất kỳ quyết định nào của mình. Chỉ duy nhất đối với Đỗ Cận Dung, hắn dùng quãng đời còn lại cả ngày lẫn đêm hối hận, hối hận trong vòng tranh giành quyền lực mà hy sinh Đỗ Cận Dung.

Cơ hội trọng sinh một lần nữa, Hoàng Đế trẻ tuổi phát thệ, tất cả những kẻ tổn thương Đỗ Cận Dung đi tìm chết hết đi!

».«